2014-40-RE

Estat
Data
Registre nº
506-2014
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. José Maria Regalado Herguido, contra l'aute del 12 de setembre del 2014, dictat per la Batllia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 17 de novembre del 2014, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2014-40-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: