2014-43-RE

Estat
Data
Registre nº
603-2014
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. José María Soriano Garcia, contra la sentència de l'11 de juliol del 2014 i contra l'aute del 24 d'octubre del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la presumpció d'innocència, reconegut a l’article 10.2 de la Constitució, i del dret a la vida familiar, consagrat a l'article 13 de la mateixa norma.2
Aute del 13 de març del 2015, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2014-43-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: