2014-6-RE

Estat
Data
Registre nº
83-2014
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Miguel Manzano Sandoval, contra la sentència del 28 de novembre del 2013 i contra l’aute del 30 de gener del 2014, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció i del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 5 de maig del 2014, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2014-6-RE. Editar
Aute del 13 de juny del 2014, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: