2015-17-RE

Estat
Data
Registre nº
250-2015
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. M. Assumpta Torm Babot, contra l'aute del 9 d'abril del 2015, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a accedir a la justícia i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 7 de setembre del 2015, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2015-17-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: