2015-21-RE

Estat
Data
Registre nº
298-2015
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Albert Sans Leon, contra la sentència del 8 de gener del 2015, dictada pel Tribunal de Corts i contra la sentència del 30 d'abril del 2015 i contra l'aute del 18 de juny del mateix any, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció en diversos dels seus vessants, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 9 de novembre del 2015, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2015-21-RE. Editar
Aute de l'11 de gener del 2016, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: