2015-22-RE

Estat
Data
Registre nº
303-2015
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Nadine Grau Marfany, contra l'aute del 24 de setembre del 2014, dictat per la Secció d'Instrucció de la Batllia i contra els autes del 12 de març del 2015 i de l'11 de juny del mateix any, dictats pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, així com del valor constitucional a la seguretat jurídica, reconegut a l'article 3.2 de la Constitució.
Aute del 9 de novembre del 2015, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2015-22-RE. Editar
Aute de l'11 de gener del 2016, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: