2015-3-RE

Estat
Data
Registre nº
63-2015
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. M. Àngels Adran Garcia, contra els autes del 17 d'octubre del 2014 i del 8 de gener del 2015, dictats pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 20 d'abril del 2015, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2015-3-RE. Editar
Sentència del 15 de juny del 2015, que desestima l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: