2015-5-RE

Estat
Data
Registre nº
68-2015
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Lloyd Spencer Cayzer Milne, contra els autes del 24 d'octubre del 2014 i del 29 de desembre del mateix any, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució, i altres principis reconeguts en la mateixa Carta Magna.
Aute del 20 d'abril del 2015, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2015-5-RE. Editar
Sentència del 14 de juliol del 2015, que estima parcialment l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: