2015-6-RE

Estat
Data
Registre nº
70-2015
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Adriano Gabrielle Ali, contra els autes del 16 de juny del 2014 i del 22 de gener del 2015, dictats pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració dels drets a un judici de durada raonable, a la presumpció d'innocència i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 20 d'abril del 2015, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2015-6-RE. Editar
Sentència del 15 de juny del 2015, que estima parcialment l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: