2015-9-RE

Estat
Data
Registre nº
82-2015
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Júlia Botella Gimenez, contra l’aute del 10 de febrer del 2015, dictat pel batlle de guàrdia, i contra l'aute del 13 de febrer del mateix any, dictat pel Tribunal de Corts, en el marc del procediment urgent i preferent, per una presumpta vulneració del dret fonamental a la llibertat, establert a l'article 9.1 de la Constitució.
Aute del 13 de març del 2015, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2015-9-RE. Editar
Sentència de l'11 de maig del 2015, que desestima l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: