2016-17 i 32-RE

Estat
Data
Registre nº
234-2016 i 389-2016
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Manel Moro Torrado, contra la sentència del 26 de febrer del 2016 i contra l'aute del 22 d'abril del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució.

Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Adrià Ribeiro Pereira i d'altres, contra la sentència del 22 d'abril del 2016 i contra l'aute del 28 de juliol del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
 
Aute del 6 de juliol del 2016, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2016-17-RE. Editar
Aute del 14 de novembre del 2016, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2016-32-RE i l'acumulació dels recursos d'empara 2016-17-RE i 2016-32-RE. Editar
Sentència del 20 de desembre del 2016, que estima l’empara sol•licitada per les parts recurrents. Editar

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: