2016-22-RE

Estat
Data
Registre nº
297-2016
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Luis Miguel Ferreira Vidal Bastos, contra els autes del 2 de maig del 2016 i del 8 de juny del mateix any, dictats pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, així com una presumpta vulneració del dret a la llibertat, reconegut a l'article 9 de la Constitució.
Aute del 10 d'octubre del 2016, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2016-22-RE. Editar
Sentència del 20 de desembre del 2016, que estima parcialment l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: