2016-25-RE

Estat
Data
Registre nº
323-2016
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Lluís Solsona Esparrica, contra la providència del 4 de novembre del 2014 i contra la sentència del 10 de març del 2015, dictades per la Secció Civil 1 de la Batllia, i contra l'aute del 26 d'abril del 2016, la sentència del 31 de maig del mateix any i l'aute del 30 de juny també d'aquest any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a un procés degut i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 14 de novembre del 2016, que constata el desistiment voluntari del recurrent i arxiva el recurs d’empara 2016-25-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: