2016-31 i 27-2-RE

Estat
Data
Registre nº
380-2016 i 474-2016
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Joan Pau Miquel Prats, contra l'aute del 10 de juliol del 2016, dictat per la Secció d'Instrucció Especialitzada 1 de la Batllia, i contra els autes del 3 i del 31 d'agost del 2016, dictats pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració del dret a la llibertat, reconegut a l'article 9 de la Constitució i dels drets a la jurisdicció i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts ambdós a l'article 10 de la Constitució.

Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Joan Pau Miquel Prats, contra la sentència del 24 d'octubre del 2016, dictada per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, i per remissió, contra l'aute de l'11 de març del 2016, dictat per la Batllia, contra l'aute confirmatori de l'anterior del 5 d'abril del mateix any, dictat pel Tribunal de Corts, i, contra l'aute del 19 de maig també del 2016, dictat per la Batllia de Guàrdia, per una presumpta vulneració del dret a la llibertat, reconegut a l'article 9 de la Constitució i reconegut, com a principi inspirador de l'Estat, a l'article 1.2 d'aquesta mateixa Constitució.
 
Aute del 14 de novembre del 2016, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2016-31-RE. Editar
Aute del 20 de desembre del 2016, que acorda l'acumulació dels recursos d'empara 2016-31-RE i 2016-27-2-RE i que sol•licita uns informes a diverses autoritats per a millor proveir. Editar
Sentència del 16 de gener del 2017, que estima parcialment l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: