2016-37-RE

Estat
Data
Registre nº
446-2016
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per les representacions processals respectives dels Srs. Joan Pau Miquel Prats, Mauricio Escribano Sánchez, Enrique Rafael Gracia Cerdà, Ignació Cardiel Lavilla, Josep Elfa Farré, Isabel Camino Sarmiento Fuertes, Santiago de Rosselló Piera, Anna Maria Bermejo Camp, Juan Cejudo Peña, Luis Cesar Jayme Garcia Salcedo, Jaume Sansa Matamoros, Sergi Fernández Genes, Amaya de Santiago Bullich, Francesc Xavier Domingo Roige, Joana Reolid Castillo, Francisco Javier Filoso Fernandez, Luis Pablo Laplana Moraes, Xavier Mayol González, Amelie Andree Monique Pérez, Josep Lluís Rivero Carrizo i Josep Antoni Rivero Carrizo, contra els autes del 22 d'agost del 2016 i del 3 d'octubre del mateix any, dictats per la Secció d'Instrucció Especialitzada 1 de la Batllia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en diverses de les seves manifestacions recollides a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 16 de gener del 2017, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2016-37-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: