2016-7-RE

Estat
Data
Registre nº
96-2016
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. José Gonzalo García Area, contra la sentència del 4 de maig del 2015, dictada pel Tribunal de Corts i contra la sentència del 22 de desembre del mateix any i l'aute de l'1 de febrer del 2016, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut, al principi d'igualtat d'armes, i més concretament, al principi d'igualtat de recursos, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 6 de juliol del 2016, que acorda l'admissió a tràmit de la causa 2016-7-RE. Editar
Sentència del 14 de novembre del 2016, que estima parcialment l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: