2017-1-L

Estat
Data
Registre nº
536-2017
Resum de la causa:
Recurs directe d’inconstitucionalitat formulat per la representació processal dels consellers generals Srs. Gerard Alís Eroles, Ferran Costa Marimon, Jordi Gallardo Fernàndez, Rosa Gili Casals, Pere López Agràs i Víctor Naudi Zamora, contra la Llei 18/2017, del 20 d'octubre, qualificada de transferències als comuns, aprovada pel Consell General, el 20 d'octubre del 2017, i publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, el 15 de novembre del 2017, mitjançant el qual se sol·licita a aquest Tribunal que dicti sentència declarant la inconstitucionalitat dels articles 15, 16, 17 i 18 i de la disposició addicional tercera d'aquesta Llei.
Aute del 15 de gener del 2018, que acorda l'admissió a tràmit del recurs directe d'inconstitucionalitat 2017-1-L. Editar
Sentència del 14 de març del 2018, que estima parcialment el recurs directe d'inconstitucionalitat 2017-1-L, que declara que els articles 15, 16 i 18 i la disposició addicional tercera de la Llei 18/2017, del 20 d'octubre, qualificada de transferències als comuns no són conformes a la Constitució i que els articles 2.1 i 8.3, apartats a) i b) de la Llei 18/2017 esmentada són també inconstitucionals, atesa la seva connexitat amb les disposicions declarades inconstitucionals en el punt anterior. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: