2017-35-RE

Estat
Data
Registre nº
353-2017
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal dels Srs. Pol Sansa Milà i Josep Sinfreu Maya, contra la sentència del 17 de maig del 2017 i contra l'aute del 20 de juliol del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució, i del dret a la protecció de la propietat, reconegut a l'article 27 d'aquesta mateixa norma.
Aute del 22 de desembre del 2017, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2017-35-RE. Editar
Aute del 14 de març del 2018, que rebutja el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: