2017-43-RE

Estat
Data
Registre nº
443-2017
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Josep Majoral Obiols, contra la sentència del 23 de juny del 2017 i contra l'aute del 28 de setembre del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a un procés degut, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, així com dels drets dels articles 17 i 18 d'aquest mateix text. 
Aute del 15 de gener del 2018, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2017-43-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: