2017-51-RE

Estat
Data
Registre nº
472-2017
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Daniel Armengol Mora, contra l'aute del 13 d'octubre del 2017, dictat per la Secció d'Instrucció Especialitzada 1 de la Batllia, per una presumpta vulneració dels drets a un procés degut, a ser informat de l'acusació, a l'accés a la jurisdicció, a la defensa, a un procés contradictori i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, així com del principi de legalitat, reconegut a l'article 9.4 de la Constitució. 
Aute del 19 de febrer del 2018, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2017-51-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: