2018-14-RE

Estat
Data
Registre nº
134-2018
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Antoni Rebés d'Areny-Plandolit, contra la sentència del 24 d'octubre del 2017 i contra l'aute del 27 de febrer del 2018, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció en diverses de les seves manifestacions, concretament, els drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute de l'11 de juliol del 2018, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2018-14-RE. Editar
Aute del 7 de setembre del 2018, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: