2018-21-RE

Estat
Data
Registre nº
167-2018
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Maria del Carmen Martínez Grima, contra els autes del 20 de febrer del 2018 i del 3 d'abril del mateix any, dictats pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret i dels principis de contradicció i d'igualtat d'armes, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 7 de setembre del 2018, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2018-21-RE. Editar
Sentència del 12 d'octubre del 2018 que estima parcialment l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: