2018-27-RE

Estat
Data
Registre nº
233-2018
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Grahame Peter Sutton, contra la sentència del 12 de gener del 2018, dictada per la Secció de Contenciós-Administratiu 2 de la Batllia i contra la sentència del 19 de febrer del 2018 i l'aute del 20 d'abril del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute de l'11 de juliol del 2018, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2018-27-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: