2018-37-RE

Estat
Data
Registre nº
332-2018
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat pel Ministeri Fiscal, contra la sentència del 22 de maig del 2018 i l'aute del 10 juliol del mateix any, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a un procés degut i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 12 de novembre del 2018, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2018-37-RE. Editar
Sentència de l'11 de febrer del 2019, que estima l’empara sol•licitada pel Ministeri Fiscal. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: