2018-43 i 44-RE

Estat
Data
Registre nº
362-2018 i 363-2018
Resum de la causa:
Recursos d'empara interposats per la representació processal del Comú d'Escaldes-Engordany, contra les sentències del 18 de maig del 2018 i contra els autes del 20 de juliol del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut, a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 12 de novembre del 2018, que acorda l'acumulació dels recursos d'empara 2018-43-RE i 2018-44-RE i la inadmissió a tràmit de la causa 2018-43 i 44-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: