2018-5-RE

Estat
Data
Registre nº
74-2018
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Pau Machado Aquilino, contra l'aute del 20 de juliol del 2017, dictat per la Secció d'Instrucció 2 de la Batllia, i, contra la sentència del 20 de desembre del mateix any i contra l'aute del 29 de gener del 2018, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la defensa, a un procés degut i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 7 de maig del 2018, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2018-5-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: