2019-10-RE

Estat
Data
Registre nº
52-2019
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Francesc Bailén Angosto, contra l'aute del 10 de desembre del 2018, dictat per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 15 de març del 2019, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2019-10-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: