2019-41-RE

Estat
Data
Registre nº
253-2019
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per les representacions processals respectives dels Srs. Joan Pau Miquel Prats, Mauricio Escribano Sánchez, Enrique Rafael Graciá Cerdá, Ignacio Cardiel Lavilla, Josep Elfa Farré, Isabel Camino Sarmiento Fuertes, Francisco Javier Filoso Fernández, Joana Reolid Castillo i Josep González Frías, contra la providència del 5 d'abril del 2019 i contra l'aute del 30 d'abril del mateix any, dictats pel president del Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració del dret a un tribunal imparcial, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
Aute de l'11 de juliol del 2019, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2019-41-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: