2019-51-RE

Estat
Data
Registre nº
310-2019
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Maria Jèssica Obiols Obiols, contra l'aute del 12 de juny del 2019, dictat per la Presidència del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a un procés degut i a un tribunal imparcial, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 9 de setembre del 2019, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2019-51-RE. Editar
Sentència de l'11 de novembre del 2019, que desestima el recurs d'empara presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: