2019-64-RE

Estat
Data
Registre nº
403-2019
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Edmon Pallerola Gené, contra l'aute del 25 de juliol del 2019, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute de l'11 de novembre del 2019, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2019-64-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: