2020-31-RE

Estat
Data
Registre nº
204-2020
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. José Luis Rodrigues Da Cruz, contra la sentència del 28 de novembre del 2019 i contra l'aute del 27 de febrer del 2020, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a la defensa i a un procés de durada raonable, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, així com per vulnerar el principi de contradicció.
Aute del 9 de juny del 2020, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2020-31-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: