2020-41-RE

Estat
Data
Registre nº
247-2020
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Francisco Javier Bafino Nieto Sandoval, contra l'aute del 23 de març del 2020, dictat pel Tribunal de Corts, i, contra l'aute del 23 d'abril del mateix any, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la llibertat, reconegut a l'article 9 de la Constitució, i, dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i a la presumpció d'innocència, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 9 de juny del 2020, que constata el desistiment voluntari del recurrent i que arxiva el recurs d’empara 2020-41-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: