2020-49-RE

Estat
Data
Registre nº
334-2020
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la Sra. Maribel Lafoz Jódar, actuant en nom propi, contra la sentència del 2 de juliol del 2019 i contra l'aute del 27 de desembre del mateix any, dictats per la Secció Civil 5 de la Batllia, i contra l'aute del 12 de juny del 2020, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a la defensa i a un procés degut en igualtat d'armes, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, així com del principi de legalitat.
Aute del 7 de setembre del 2020, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2020-49-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: