2020-58-RE

Estat
Data
Registre nº
374-2020
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Sergi Fernández Genés, contra l'aute del 20 de juliol del 2020, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a un procés degut i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 12 d'octubre del 2020, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2020-58-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: