2020-59-RE

Estat
Data
Registre nº
377-2020
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Lourdes Alonso Martínez, administradora judicial de la fallida de la societat Consitech, SL, contra l'aute del 21 de juliol del 2020, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 12 d'octubre del 2020, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2020-59-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: