2020-62-RE

Estat
Data
Registre nº
391-2020
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Ramon Escalante Florentino, contra l'aute del 24 de juliol del 2020, dictat pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a la defensa, a la presumpció d'innocència, a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a un procés degut i a l'assistència tècnica d'un lletrat, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 12 d'octubre del 2020, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2020-62-RE. Editar
Aute del 16 de novembre del 2020, que declara l'arxiu de la causa per desistiment voluntari de la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: