2020-68-RE

Estat
Data
Registre nº
455-2020
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Guillermo Menéndez Escandon i de la societat panamenya Jasp Business Corporation, contra l'aute del 15 de juny del 2020, dictat per la Secció d'Instrucció 5 de la Batllia, i, contra l'aute del 15 de setembre del mateix any, dictat pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a un procés degut, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, així com del principi de legalitat penal.
Aute del 16 de novembre del 2020, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2020-68-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: