2020-75-RE

Estat
Data
Registre nº
507-2020
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Miquel Rogé Fortó, contra la sentència del 15 d'octubre del 2020, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 18 de desembre del 2020, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2020-75-RE. Editar
Aute del 17 de febrer del 2021, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: