2021-10-RE

Estat
Data
Registre nº
38-2021
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Daniel Rubio García, contra els autes del 7 d'octubre del 2020, del 7 de desembre del mateix any i del 14 de gener del 2021, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut, a la defensa i al recurs, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, així com del dret a la llibertat, reconegut a l'article 9 de la Constitució.
Aute del 17 de febrer del 2021, que acorda l'admissió a tràmit de la causa 2021-10-RE. Editar
Sentència del 19 d'abril del 2021, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: