2021-12-RE

Estat
Data
Registre nº
46-2021
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la societat Cuines Comella, SL, contra la sentència del 22 de desembre del 2020, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 15 de març del 2021, que acorda la inadmissió a tràmit de la causa 2021-12-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: