2021-20-RE

Estat
Data
Registre nº
150-2021
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Joan Torra Vinyal, en representació de l'Associació de Bombers d'Andorra (ABA) i del Sr. Miquel Àngel Adran Garcia, en representació de l'Associació de Bombers A118 (A118), contra la sentència del 18 de desembre del 2020, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a la defensa, a un procés degut i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 19 d'abril del 2021, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2021-20-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: