2021-21-RE

Estat
Data
Registre nº
154-2021
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de l'agència de duanes Transports, Duanes i Serveis Estrella, SLU (TDS Estrella, SLU), contra la sentència del 18 de desembre del 2020 i l'aute del 19 de febrer del 2021, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 19 d'abril del 2021, que acorda l'admissió a tràmit de la causa 2021-21-RE. Editar
Sentència del 14 de juny del 2021, que estima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: