2021-30-RE

Estat
Data
Registre nº
218-2021
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Lluis España Guiu, contra els autes del 13 d'octubre del 2020 i del 9 de novembre del mateix any, dictats pel Tribunal de Corts, i, contra l'aute del 18 de març del 2021, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 18 de maig del 2021, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2021-30-RE. Editar
Sentència del 14 de juliol del 2021, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: