2021-47-RE

Estat
Data
Registre nº
303-2021
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Abbas Deghat Razavi, contra l'aute del 14 d'abril del 2021, dictat per la Secció d'Instrucció 1 de la Batllia, i, contra l'aute del 10 de maig del mateix any, dictat pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració del dret a la llibertat, reconegut a l'article 9 de la Constitució, i del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució, en el seu vessant del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret.
Aute del 14 de juny del 2021, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2021-47-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: