2021-5-RE

Estat
Data
Registre nº
18-2021
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Paula Cristina Felisberto Da Graça, contra l'aute del 6 d'octubre del 2020, dictat per la Secció d'Instrucció 2 de la Batllia, i, contra l'aute del 7 de desembre del mateix any, dictat pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 17 de febrer del 2021, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2021-5-RE. Editar
Aute del 15 de març del 2021, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: