2021-51-RE

Estat
Data
Registre nº
327-2021
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Francisco Miguel Martínez Bort, contra l'aute del 2 de març del 2021, dictat pel Tribunal de Corts, i, contra l'aute del 21 de maig del mateix any, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció en el seu vessant del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 14 de juliol del 2021, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2021-51-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: