2021-54-RE

Estat
Data
Registre nº
337-2021
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Fabienne Isabelle Monique Ibrouchene, contra la sentència del 28 de maig del 2015, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, recaiguda en el marc del recurs d'apel·lació instat contra la sentència del 13 de novembre del 2014, dictada per la Secció Civil de la Batllia, contra la sentència del 14 de setembre del 2017, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, recaiguda en el marc del recurs d'apel·lació instat contra la sentència del 12 de desembre del 2016, dictada per la Secció Civil de la Batllia, contra l'aute de l'1 de febrer del 2017, dictat en el marc del procés Mínima Quantia 7000041/2016, dictat per la Secció Civil 7 de la Batllia, contra l'aute del 21 de setembre del 2018, dictat en el marc del procés d'execució 7000003/2018, dictat per la Secció Civil 7 de la Batllia, i, contra l'aute del 26 de febrer del 2019, dictat en el marc de la causa TSJC 0000379/2018, per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut de durada raonable, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, i, dels drets a l'honor i a la pròpia imatge, reconeguts a l'article 14 de la Constitució.
Aute del 7 de setembre del 2021, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2021-54-RE. Editar
Aute del 12 d'octubre del 2021, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: