2021-74-RE

Estat
Data
Registre nº
476-2021
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la societat Pompes Fúnebres Andorranes, SA i de la Sra. Esperanza Somoza Caramés, contra els autes del 8 de juny del 2021 i del 2 d'agost del mateix any, dictats pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a la defensa i a un procés degut, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 12 d'octubre del 2021, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2021-74-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: