2021-90-RE

Estat
Data
Registre nº
561-2021
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Jèssica Obiols Obiols, contra la sentència del 28 d'abril del 2021, dictada pel Tribunal de Corts, i, contra la sentència del 22 d'octubre del mateix any, dictada per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la presumpció d'innocència, a una decisió fonamentada en Dret, a un procés degut, a un tribunal imparcial i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, i tots ells en relació amb els principis de seguretat jurídica i d'interdicció de tota arbitrarietat, d'igualtat i de tipicitat, reconeguts respectivament als articles 3.2, 6 i 9.4 de la Constitució.
Aute del 22 de novembre del 2021, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2021-90-RE. Editar
Sentència del 14 de febrer del 2022, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: