2021-96-RE

Estat
Data
Registre nº
595-2021
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Daniel Rubio García, contra l'aute del 14 d'octubre del 2021, dictat pel Tribunal de Corts, i, contra l'aute del 15 de novembre del mateix any, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets al recurs en els processos penals i a la presumpció d'innocència, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, del dret a la no discriminació davant la llei, reconegut a "l'article 8 de la Constitució" (sic), relacionat amb el principi d'igualtat, i del dret a la llibertat, reconegut a l'article 9 de la Constitució.
Aute del 20 de desembre del 2021, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2021-96-RE. Editar
Aute del 17 de gener del 2022, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: